English | German | Russian | Czech

klavírní Czech

Meaning klavírní meaning

What does klavírní mean in Czech?

klavírní

související s klavírem  Čajkovského klavírní koncert b moll patří k nejoblíbenějším.

Synonyms klavírní synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klavírní?

klavírní Czech » Czech

od piana od klavíru

Inflection klavírní inflection

How do you inflect klavírní in Czech?

klavírní · adjective

+
++

Examples klavírní examples

How do I use klavírní in a sentence?

Movie subtitles

Píšete, že jste složil smyčcový kvartet a klavírní koncert.
You say you've written a string quartet and a piano concerto.
Klavírní koncert číslo dvě.
The Second Piano Concerto.
Klavírní koncert číslo dvě.
The Second Piano Concerto.
Rachmaninov, klavírní koncert číslo dvě!
Rachmaninoff, the Second Piano Concerto.
Sakra dejte mu klavírní křídlo! A na něj svíčky.
For heaven's sake, give him a grand piano, with candles on it.
Dovolte mi vám, pane, představit slečnu Dodo Dupontovou, klavírní virtuosku, a. Stevena Regreta, tenora.
Allow me sir to introduce Miss Dodo Dupont wizard of the ivory keys, and ah Steven Regret, tenor.
A co naše klavírní virtuoska?
And what about our little wizard of the keys?
Čajkovského Klavírní koncert b-moll nám zahraje světově proslulý sólista Svjatoslav Richtěr.
Here to play tschaikowsky's First piano concerto in b-flat minor Is the world-famous soloist sviatoslav richter.
Jde o klavírní lekce dcery.
About my daugther's piano lessons.
O rok později, v 16 letech, jsem vyhrál klavírní soutěž.
A year later, at the age of 16, I won a piano competition.
Není to náš odpudivý klavírní umělec osobně?
If it ain't our creepy piano player in creepy person.
Klavírní virtuózka.
Piano virtuoso.
Konečně klavírní verze.
Oh, this is a funeral march.
Teorie hudební dikce, klávesové harmonie, klavír, klavírní literatura, hudební historie, orchestr, dirigování, hudební tělesa.
Melodic dictation theory, keyboard harmony, piano, piano literature music history, orchestration, conducting, symphonic band.

Are you looking for...?