English | German | Russian | Czech

kladívkový prst Czech

Translation kladívkový prst translation

How do I translate kladívkový prst from Czech into English?

kladívkový prst Czech » English

hammertoe

Examples kladívkový prst examples

How do I use kladívkový prst in a sentence?

Simple sentences

Strč prst skrz krk!
Stick your finger through your throat!
Jeho prst krvácí.
His toe bleeds.
Její prst krvácí.
Her toe bleeds.
Strč prst skrz krk.
Put your finger in your throat.
Cucal jsem si prst.
I sucked my finger.
Cucala jsem si prst.
I sucked my finger.

Movie subtitles

To byl můj zatracenej prst!
This darn finger of mine!
Proto jsi neodletěl? Zranil sis prst?
Is that why you're not in Paris. 'cause. 'cause of your boo-boo?
Můžete se podívat zblízka, pokud chcete, a když budete mít štěstí, možná vám stiskne prst.
You can come a bit closer, if you like, and if you're lucky he might squeeze your finger.
Každý prst na pravé noze bolí.
Every toe on my right foot hurts.
Nic nevidím, pane, jen váš prst.
I see nothing, sir, but your finger.
Na žádný jiný prst se mu nevešeI.
It was too small for any other finger.
Prst zloby míří na vás.
The evil finger's on you.
Prst, pane?
The finger, sir?
Pořád mějte prst na spoušti.
On the trigger, Mrs. Merlyn.
Váš prst, prosím.
Your finger, please.
K čemu potřebujete můj prst?
Why do you need my finger?
Au, můj prst!
You got my finger!
Rovnou na můj prst!
Right on my finger!
Bude, i kdybych si měla ořezat prst.
It'll do, if I have to whittle down my finger.

News and current affairs

V důsledku toho drží saúdské bezpečnostní služby prst na tepu džihádistických debat i strategií náboru radikálů.
As a result, the Saudi security services have a feel for the pulse of jihadi debates, as well as for the radicals' recruitment strategies.

Are you looking for...?