English | German | Russian | Czech

chodský pes Czech

Translation chodský pes translation

How do I translate chodský pes from Czech into English?

chodský pes Czech » English

Chodský Pes Chodenhund Bohemian Shepherd

Grammar chodský pes grammar

What are the grammatical properties of chodský pes in Czech?

chodský + pes · adjective + noun

++

Examples chodský pes examples

How do I use chodský pes in a sentence?

Simple sentences

Ten pes je slepý na jedno oko.
The dog is blind in one eye.
Pes honil kočku.
The dog ran after the cat.
Pes utíkal za kočkou.
The dog ran after the cat.
Ten pes na pořád štěká.
The dog always barks at me.
Pes proštěkal celou noc.
The dog kept barking all night.
To je pes.
This is a dog.
Náš pes kousne zřídka.
Our dog seldom bites.
Je to kočka nebo pes?
Is that a cat or a dog?
Tvůj pes na vždycky štěká.
Your dog always barks at me.
Pes utíkal za králíkem.
The dog ran after the rabbit.
Pes pronásledoval králíka do lesa.
The dog pursued a rabbit into the forest.
Umí ten pes plavat?
Is the dog swimming?
Pes může běžet rychleji než člověk.
A dog can run faster than a man can.
Pes pozná černou od bílé.
The dog knows black from white.

Are you looking for...?