English | German | Russian | Czech

chodítko Czech

Inflection chodítko inflection

How do you inflect chodítko in Czech?

chodítko · noun

+
++

Examples chodítko examples

How do I use chodítko in a sentence?

Movie subtitles

Říká se tomu chodítko.
It's called a walker.
Chodítko. Jo.
Walker.
Pravou ruku na chodítko. Správně, správně.
Put your right hand over there on the walker.
První, co musíš udělat, je posunout chodítko dopředu.
Doing real good. Okay, now, the first thing I want you to do is slide that walker forward, okay?
Posuň chodítko dopředu.
Push the walker forward.
Nechalas chodítko ve vlaku?
Did you leave your Zimmer frame on the train?
chodítko, aby se mohl pohybovat mimo postel?
Does he have a walker so he can get out of bed and move around?
Proč nemůžu používat chodítko? Nejdřív to terapeut musí naučit.
Wait until the therapist gives you your lesson.
Nepoužívej to chodítko.
Because this can happen. Oh, dear.
Budete teď muset používat chodítko.
And you'll need a walker now.
Žádné chodítko.
No walker. Fine, a second cane, then.
Starýho dědu, měl takový to,. jak se tomu říká, chodítko.
Old bloke, had one of them. -what's-the-name, frame. -Zimmer.
Nepotřebuju chodítko!
I don't need the walker!
Koláčku, přece chodítko, může se opřít.
PUDDING PIE, SHE HAS A WALKER. SHE CAN LEAN.

Are you looking for...?