English | German | Russian | Czech

Chodsko Czech

Meaning Chodsko meaning

What does Chodsko mean in Czech?

Chodsko

historická a etnografická oblast v západních Čechách podél německé hranice v okolí města Domažlice

Are you looking for...?