English | German | Russian | Czech

chodbový Czech

Meaning chodbový meaning

What does chodbový mean in Czech?

chodbový

vztahující se k chodbě

Are you looking for...?