English | German | Russian | Czech

chodit jako okolo horké kaše Czech

Meaning chodit jako okolo horké kaše meaning

What does chodit jako okolo horké kaše mean in Czech?

chodit jako okolo horké kaše

beat around the bush vyhýbat se hovoru o nějakém nepříjemném tématu

Are you looking for...?

chodit | jako | okolo | horké | kaše