English | German | Russian | Czech

narvaný Czech

Translation narvaný translation

How do I translate narvaný from Czech into English?

narvaný Czech » English

packed loaded deluxe

Synonyms narvaný synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narvaný?

narvaný Czech » Czech

plněný

Inflection narvaný inflection

How do you inflect narvaný in Czech?

narvaný · adjective

+
++

Examples narvaný examples

How do I use narvaný in a sentence?

Movie subtitles

Tvoje kapsy jsou narvaný pesetami.
Your pockets are bulging with pesetas right now.
Narvaný.
Packed.
Nocleh objednám předem, jídlo placené kredit kartou,. jízdy v najatém autě, kufr narvaný repelenty.
Beds booked in advance, meals paid with vouchers. cautious jaunts in hired cars, suitcase crammed with Kaopectate.
Vypadám, jako by přejel narvaný autobus.
I look as though I was hit By a fully-loaded, Guided tour bus.
Louis. Do Chicaga je to tak narvaný, že se tam nevejde ani Palečkova zadnice.
St Louis to Chi-town is booked tighter than Tom Thumb's ass.
Něco jako Brigitte Nielsenová a narvaný výtah? Ne! Jde o elektronický posmrtný život.
Is it being stuck opposite Brigitte Nielsen in a packed lift?
A bylo to. Let byl narvaný a měla prostřední sedadlo, ani u okna ani u uličky.
And I was. it was a really crowded flight, and I was sitting in the middle.
Proč jsme tady tak narvaný?
Why so many here?
Je to narvaný TNT.
We're talking TNT on PMS.
NARVANÝ KOLÁCEK - nevím, kámo.
Brother, I don't know, man.
Jsme tu narvaný jak sardinky.
We are packed like sardines back here.
Díky za nabídku, ale mám narvaný program.
Thanks for the offer, but I have other plans.
Ale nehodlám řídit auto narvaný po střechu hašišem.
But today you're with me, and I'm not driving around with a shitload of hashish.
Je narvaný koláčky.
With cakes.

Are you looking for...?