English | German | Russian | Czech

narušená rodina Czech

Translation narušená rodina translation

How do I translate narušená rodina from Czech into English?

narušená rodina Czech » English

broken marriage broken home broken house

Grammar narušená rodina grammar

What are the grammatical properties of narušená rodina in Czech?

narušený + rodina · adjective + noun

++

Examples narušená rodina examples

How do I use narušená rodina in a sentence?

Simple sentences

Moji přátelé vždy říkají, že jsem příliš klidný ale moje rodina vždy říká, že jsem protivný.
My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.
Královská rodina bydlí v Císařském paláci.
The royal family lives in the Imperial Palace.
Královská rodina obývá císařský palác.
The royal family lives in the Imperial Palace.
Moje rodina není moc velká.
My family is not very large.
Moje rodina se dobře, díky.
My family is fine, thanks.
Tomova rodina žije v Bostonu.
Tom's family lives in Boston.
Chci, abychom byli rodina.
I want us to be a family.
To je moje rodina.
This is my family.
Moje rodina si myslí, že jsem bohatý.
My family thinks I'm rich.
Celá rodina se sešla na hostinu.
All the family gathered for a feast.
Tom chtěl seskočit s padákem ale jeho rodina mu to rozmluvila.
Tom wanted to parachute but his family talked him out of it.
Jeho práce je mu přednější, než rodina.
He prefers his job to his family.
Toto je krásná rodina.
This is a beautiful family.
Tom věří, že jeho rodina je dostatečně zajištěna.
Tom believes that his family is secured enough.

Are you looking for...?