English | German | Russian | Czech

Examples narrow market examples

How do I use narrow market in a sentence?

Movie subtitles

Včera jsem viděla její sestry, Jane a Elizabeth, skoro běžet dolů po Market Street, ve snaze utéci před hanbou.
Only yesterday, I saw her sisters, Jane and Elizabeth, almost running down Market Street, in an attempt to escape from their disgrace.
Tady je Jerryho market.
This is Jerry's Market.
This little piggy went to market.
This little piggy went to market.
Ta stanice je v Market Street, hned za rohem.
The station's in Market Street just around the corner.
Ten nákláďák přijel z Market Street?
Did this truck just come in from Market Street?
Opakuju, přijel ten nákláďák z Market Street?
I said, did this truck just come in from Market Street?
Odvezeš na Market Street?
Give me a lift to Market Street?
No, je na čase zavřít Market s Prostitutkama.
Well,it's time to shut down Hooker Mart.
Přijďte navštívit obchod v Market Street s blikající sovou ve štítě.
Come on and see at 53 Market Street at the sign of the winking owl.
Jednotka H připravena u Financial a South of Market.
Type H unit established in Financial and South ofMarket.
Financial a South of Market.
Financial and South ofMarket.
Market a 14-.
Market and 14th.
Market a 14-.
Market and 14th.
Neffovo oblíbené místo na hledání byl Jerryho market na ulici Melrose.
Neff's favourite hunting ground was Jerry's Market on Melrose.

News and current affairs

Časopis Bloomberg Market nedávno uveřejnil obsáhlý článek o neetické praxi největší smluvní výzkumné organizace, která provádí klinické zkoušky na Floridě.
Bloomberg Market magazine recently published an extensive article on the unethical practices of the largest contract research organization conducting some clinical trials in Florida.

narrow market English

Translation narrow market in Czech

How do you say narrow market in Czech?

narrow market English » Czech

úzký trh omezený trh

Are you looking for...?