English | German | Russian | Czech

kleje Czech

Meaning kleje meaning

What does kleje mean in Czech?

kleje

maskulinum singuláru přechodníku přítomného slovesá klít

Are you looking for...?