English | German | Russian | Czech

klausová Czech

Examples klausová examples

How do I use klausová in a sentence?

Movie subtitles

To přece není paní Klausová.
That's not Mrs. Claus.
Najednou jsi Livia Klausová.
Suddenly you're Cynthia Gorack.
Chceš být Livia Klausová.
You want to be Cynthia Gorack.
Kostnatá paní Klausová.
Bones Mrs. Claus.
Ale pokud to nevyjde, jsem paní Klausová.
Okay, but if that doesn't work, I'm playing Mrs. Claus.
Když nemůžu být starobylá zpěvačka, tak ty nemůžeš být paní Klausová.
If I can't be a singer, you can't be Mrs. Claus.
Paní Klausová jen vyřeší jeden problém s jednou elfí zaměstnankyní.
Mrs. Claus is just having an issue with one of her elf employees. - What are you doing?
Jsem paní Klausová.
I'm Mrs. Claus.
Paní Klausová, trochu si.
Mrs. Claus, have a little elf control.
Když nemůžu zpívat, tak ty nemůžeš být paní Klausová.
If I can't be an old-timey singer, you can't be Mrs. Claus.
Paní Klausová jen vyřeší jeden problém s jednou elfí zaměstnankyní.
Mrs. Claus is just having an issue with one of her elf employees.
Jsem paní Klausová.
I'm Mrs. Claus.
Paní Beyonce Klausová. A za manžela mám Santu.
Mrs. Beyonce Claus. and I'm married to Santa.
Paní Klausová, trochu si srovnejte elfy.
Mrs. Claus, have a little, uh, elf control.

Are you looking for...?