English | German | Russian | Czech

Klausův Czech

Meaning Klausův meaning

What does Klausův mean in Czech?

Klausův

náležící Klausovi  Kromě přání vydařeného roku 2010 obsahoval Klausův projev všeobecná konstatování a předpověď konce hospodářské krize.

Examples Klausův examples

How do I use Klausův in a sentence?

Movie subtitles

Ano, jsem Klausův švagr a taky umím krocana.
And I can also imitate a turkey.
Klausův otec byl členem SS a Klaus byl v Hitler-Jugend.
Klaus' father was SS and Klaus was Hitler-Jugend.
To není Klausův styl.
Not Klaus' style.
Takže Klausův skutečný otec byl z pokrevní linie vlkodlaků?
So Klaus' real father was from a werewolf bloodline?
Spravil jsem i Klausův traktor, abys věděl.
I fixed Klaus' tractor, you know.
Říkala, že Elena neměla ten Klausův rituál přežít.
She said that Elena shouldn't have survived Klaus' ritual.
Srazil ho Klausův hybrid.
Klaus' hybrid hit him.
Prosím, neříkej mi, že piješ ten Klausův Kool-Aid.
Oh, please don't tell me you're going to drink the Klaus kool-aid.
Není divné, že se Klausův bratr prochází uprostřed náměstí?
Is it weird that Klaus' brother is in the middle of town square?
Klausův bratr Finn se prochází po náměstí.
Klaus' brother Finn is in the town square.
Klausův meč nám řekne, kde ho najdeme.
Klaus' sword will tell us where to find it.
Ale Klausův.
It's Klaus'.
Jste Klausův otec.
You're Klaus' father.
Jste Klausův otec?
You're Klaus' father?

Are you looking for...?