English | German | Russian | Czech

klaustrofobie Czech

Translation klaustrofobie translation

How do I translate klaustrofobie from Czech into English?

klaustrofobie Czech » English

claustrophobia

Examples klaustrofobie examples

How do I use klaustrofobie in a sentence?

Movie subtitles

Mám jistý pocit klaustrofobie.
A certain sense of claustrophobia.
To je důsledek klaustrofobie.
The confined space affected him.
To je klaustrofobie!
It's claustrophobia!
Říká se klaustrofobie.
It's called claustrophobia.
Myslím, že to byla jen klaustrofobie.
Well I think it was claustrophobia.
Klaustrofobie a mrtvola.
Claustrophobia and a dead body.
Není tu mnoho místa, ale disciplinovaná mysl se nesmí nechat ovládnout otravnou psychologickou poruchou jako je klaustrofobie.
Yes, there's not a lot of room to move. But a disciplined mind does not allow itself to be sidetracked by niggling psychological disorders like. claustrophobia.
Ve svém obchodě dostal záchvat klaustrofobie.
He had a claustrophobic attack in his shop.
Aspoň jsme zjistili, co vyvolává ty záchvaty klaustrofobie.
At least we found out what's been triggering these claustrophobic attacks.
Asi jsem hledal způsob, jak s tím přestat a ta klaustrofobie mi dávala důvod, abych přestal zrazovat své lidi.
I suppose I was looking for a way out and the claustrophobia gave me an excuse to stop fighting my people.
Zachytil jsem snad známky klaustrofobie, Poručíku?
Do I detect a hint of claustrophobia, Lieutenant?
Klaustrofobie?
Claustrophobia?
Klaustrofobie?
Claustrophobic?
Pár dní na tomhle místě by vyléčilo z klaustrofobie kohokoliv.
Pretty well, sir. A few days in this place should cure anyone of claustrophobia.

Are you looking for...?