English | German | Russian | Czech

Florian Czech

Inflection Florian inflection

How do you inflect Florian in Czech?

Florian · first name

+

Examples Florian examples

How do I use Florian in a sentence?

Movie subtitles

Podnik vedl do roku 1939 Mike Florian.
Mike Florian ran the joint until 1939.
Florian to odvolal?
Did Florian call it off?
Pan Florian nám dovolil více výletů.
Mr. Florian has given us permission for more outings.
Gabriel Florian.
Feraud, Gabriel Florian.
Jmenuju se Florian Thomas a dneska ráno se mnou začal mluvit.
My name's Florian Tomas. This morning, my dick started talking to me.
To je ta asociace. Florian políbil Maju a postavilo se mu péro.
Flo kissed her and got a hard-on.
Dobrý den, jmenuju se Florian Thomas.
Hi, my name's Florian Thomas.
Florian Thomas!
Florian Thomas.
Florian Thomas?
Florian Thomas?
Florian Thomas je posedlej sexem!
Florian Thomas is so sexist.
Florian. - Ráda poznávám, Floriane.
This is my sister, Eve.
Představ si, že tam naproti sedával Ernest Hemingway. v Café Florian. usrkávající z malého poháru. přemýšlející nad dalším veledílem.
Imagine Ernest Hemingway sitting right over there at the Caffe Florian, just sipping a single malt, dreaming up his next masterpiece.
Ale když byl zabit král Florian, údajně jedním zlobrem, chopil se sir Edgar této příležitosti, vyhnal všechny nelidské bytosti do lesa a ponechal si jejich zemi.
Sir Edgar saw it as an opportunity to exile all nonhuman creatures to the forest, keeping their land for himself.
Král Florian byl dobrý muž.
King Florian was a good man.

Florian English

Translation Florian in Czech

How do you say Florian in Czech?

Florian English » Czech

Florián

Are you looking for...?