English | German | Russian | Czech

florist English

Translation florist in Czech

How do you say florist in Czech?

florist English » Czech

květinář květinářka květinář ''m''

Examples florist in Czech examples

How do I translate florist into Czech?

Movie subtitles

You, Mrs Marlowe, Janelle the florist and Lucas Greene.
Vy, paní Marlowová, květinářka Janelle a Lucas Greene.
Well, she's a florist and Declan let her pick the more exotic blooms when the Wadsworths were away.
Je květinářka, a když byli Wadsworthovi pryč, Declan ji nechával natrhat si exotické květy.
And the florist is called Janelle Peacocke.
Ano. - A květinářka se jmenuje Janelle Peacocková.
Florist bill?
Za květiny?
If there were a local florist, I would offer you an arm full of white lilacs.
Kdyby tady bylo květinářství, dal bych vám kytici gerber.
Send a letter care of the florist.
Pošli mu dopis do květinářství.
Florist. Salesgirl has the biggest boobs in town.
Květinářství.Prodavačka největší kozy ve městě.
Stopping first at a florist, he arrived at the motel at 8.15.
Nejdříve se zastavil v květinářství a do motelu dorazil v 8:15.
Run to the florist and have 12 roses sent to 34 Schubertgasse.
Antone, nech z květinářství poslat dvanáct růží na Schubert Gasse 34.
Call the florist and have him send her some roses.
Pošlete nějaké růže.
S. S? I am a poor florist.
Jen květinářství.
Next, call a florist, and have them make up. a bouquet of chrysanthemums.
Dál, květináře. připraví buket chryzantém.
On your way home, send yourself two dozen long-stem roses from the very best florist.
Cestou domů si pošli dva tucty růží na dlouhých stoncích od toho nejlepšího květináře.
And mention his name often to the florist, so he will be sure to remember it.
Často zmiňuj jeho jméno květináři, aby si ho určitě zapamatoval.

Are you looking for...?