English | German | Russian | Czech

florentský Czech

Meaning florentský meaning

What does florentský mean in Czech?

florentský

vztahující se k Florencii

Translation florentský translation

How do I translate florentský from Czech into English?

florentský Czech » English

Florentine

Synonyms florentský synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as florentský?

florentský Czech » Czech

Florentinský

Inflection florentský inflection

How do you inflect florentský in Czech?

florentský · adjective

+
++

Examples florentský examples

How do I use florentský in a sentence?

Movie subtitles

Florentský nábytek.
Florentine furniture.
Říká se tomu florentský slavičí efekt.
They call it the Florence nightingale effect.
Jestli se přidáte ke stráži a zaženete útočníky, každý z vás se stane bohatý jako florentský bankéř!
If you join the Guard and repel the vile invaders, each of you will become as rich as a Florentine banker.
Florentský lid si žil dobře.
The people of Florence had a good life.
Florentský lid oslavuje.
The people of Florence celebrate.
Dnes večer vám předvedeme náš florentský poklad.
Tonight we give you a gift of Florence.
Florentský virtuoso.
The Florentine virtuoso.
Říkal jsem si, kdy se objeví slavný florentský válečný inženýr.
I wondered when Florence's famed war engineer would turn up.
O mém osudu nerozhodne nějaký florentský bastard.
My fate won't be decided by some Florentine bastard.
Florentský sochař?
A Florentine sculptor?
Cosimo chtěl, aby ty naše meče bránily - florentský lid.
Cosimo intended those swords of ours to defend the people of Florence.

Are you looking for...?