English | German | Russian | Czech

Florencie Czech

Meaning Florencie meaning

What does Florencie mean in Czech?

Florencie

Florence italské město v Toskánsku  Florencie byla založena římskými vojáky.

Translation Florencie translation

How do I translate Florencie from Czech into English?

Florencie Czech » English

Florence Italy

Examples Florencie examples

How do I use Florencie in a sentence?

Movie subtitles

Cesare, vládce Florencie.
Cesare, the potentate of Florence.
Občané Florencie!
Citizens of Florence!
Ten vysokej je z Neapole, ten malej z Florencie.
The tall one is from Naples. The short one is from Florence.
I s tím z Florencie.
Even the short one, the one from Florence.
Toho z Florencie pusť k vodě.
Get rid of the one from Florence.
Můžete odjet do Florencie.
You can go to Florence.
Ačkoli teď nepojedu do Florencie.
I'm not coming to Florence, though. I'm going home.
Milan, Florencie, Řím, Neapol, Taormina.
Milan, Florence, Rome, Naples, Taormina.
Snila jsi o Florencii, tak pojedeme do Florencie.
You always dreamt with Florence. Well, let's go there.
Chystali jsme se do Florencie, jako milenci.
I thought you wanted us to go to Florence on a second honeymoon.
Pisa, Florencie?
Pisa, Florence?
Florencie je za rohem.
Florence is here behind.
Jasně! Máš pravdu! Když jsem onehdy přinesl Nandovi do Florencie vajíčka, víš, co mi řekl?
The other day, when I was in Florence to bring eggs to uncle Nando, you know what he said?
Půjdu do Florencie.
I'll go to Florence.

News and current affairs

FLORENCIE - V roce 2014 ruský prezident Vladimír Putin vrátil svou zemi k diktatuře.
FLORENCE - In 2014, Russian President Vladimir Putin returned his country to dictatorship.
Renesanční Florencie byla odkázána na přízeň rodu Medicejských.
Renaissance Florence depended on the patronage of the Medici.

Are you looking for...?