English | German | Russian | Czech

Florenc Czech

Meaning Florenc meaning

What does Florenc mean in Czech?

Florenc

oblast v Praze

Translation Florenc translation

How do I translate Florenc from Czech into English?

Florenc Czech » English

Florenc

Examples Florenc examples

How do I use Florenc in a sentence?

Movie subtitles

Ricka a Mary Lou a Florenc a .
Rick and Mary Lou and Florence and myself.
Florenc je moje sestřenice.
Florence is my cousin.
Jak mu máma mohla dát jméno Florenc?
I wonder how a mother could call a boy Florence.
Jo, ta před Elsper. - Florenc.
The one before Elspeth.
Samozřejme Florenc.
Yes, Florence, of course.
Florenc.
Florence.
Oh, Florenc!
Oh, Florence!
Florenc!
Florence!
Neboj se Florenc.
Don't worry, Florence.
Florenc vydrž, se vrátím.
I'll be back.
Oh, Florenc.
Oh, Florence.
Cože? Krom toho, že si pokazil kolotoč, uvěznil Florenc a děti. si ještě vysvobodil i maníka, co chce zmrazit slunce, vzpomínáš?
What, apart from wrecking the Roundabout, trapping Florence and the children and causing the escape of a maniac intent on freezing the sun?
První na co si vzpomínám bylo chytání míčku s Florenc.
My first memories are of catching tennis balls with Florence.
A kdo teď pomůže Florenc a dětem?
And now who's going to help Florence and the children?

Florenc English

Translation Florenc in Czech

How do you say Florenc in Czech?

Florenc English » Czech

Florenc

Are you looking for...?