English | German | Russian | Czech

flirtování Czech

Translation flirtování translation

How do I translate flirtování from Czech into English?

flirtování Czech » English

flirtation flirting coquetry toying flirty flirt dalliance

Synonyms flirtování synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as flirtování?

flirtování Czech » Czech

flirt koketování nezávazný milostný zájem

Examples flirtování examples

How do I use flirtování in a sentence?

Movie subtitles

Nechte toho flirtování, prosím.
You mustn't flirt with me.
Flirtování je americký zvyk.
Flirting is an American custom.
To drzé flirtování skončilo.
This presumptuous little flirtation is over.
To bylo flirtování.
Mm-hmm. That was a pickup.
Je o flirtování s nesmrtelností.
Say salami.
Flirtování není zločin.
Flirting isn't a crime.
Nechci žádný falešný flirtování.
I don't want any. false flirtings.
To bylo flirtování.
That was flirting.
Zadruhé: Žádné flirtování s jinými děvčaty.
Two, no dating other girls.
Flirtování vás učili v semináři?
I didn't know that flirting was taught at theological colleges?
Práce vikářky nezahrnuje flirtování.
It's not the job of a vicar to flirt,.
Zajímá ji jen flirtování s Hermanem a kouření cigaret.
All she wants to do is make out with Herman and smoke cigarettes.
Poslyš, Jakeu, víš, co to je flirtování?
Listen, Jake do you know what flirting is?
Jo, vím. člověk si může užít zábavu z flirtování aniž by.
Mean, yes, I know. a person can enjoy the enjoyment of flirting without.

Are you looking for...?