English | German | Russian | Czech

diferenciál funkce

Examples diferenciál funkce examples

How do I use diferenciál funkce in a sentence?

Simple sentences

Gama funkce je zobecnění faktoriální funkce.
The gamma function is a generalization of the factorial function.
Gama funkce je zobecnění faktoriální funkce.
The gamma function is a generalization of the factorial function.
Pokud vím, tak žádná taková funkce není.
As far as I know, there is no such function.
Kéž bych byl do funkce nenastoupil.
I wish that I had never taken the office.
Kéž bych byl do funkce nenastoupil.
I wish I had never taken the office.
Kéž bych byl do funkce nenastoupil.
I wish that I hadn't taken the office.
Doufám, že nebudu zbaven funkce.
I hope I don't get suspended.