English | German | Russian | Czech

aspirin Czech

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate aspirin from Czech?

Synonyms Czech synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as aspirin?

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate aspirin in Czech?

aspirin · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use aspirin in a sentence?

Movie subtitles

Půjdu si vzít aspirin.
I think I will go and eat an aspirin.
Evelyn, uklidni se, vezmi si aspirin.
I won't give it to you.
Měl jsi poslat aspirin.
You should have sent her aspirin.
Aspirin.
Aspirin. Will that do?
Au, ta paruka je tak těsná, že by s měli dodávat i aspirin.
Oh, this wig's so tight, they ought to have sent an aspirin with it.
A on si bral jen aspirin.
Only he was taking aspirin.
Tohle rozpustí aspirin stejně rychle jako cokoliv jiného.
It'll dissolve an aspirin tablet as quick as anything.
si půjdete lehnout, dám vám aspirin.
I'll give you an aspirin.
Jdi do postele, máš horečku. Donesu ti ten aspirin.
Go to bed, Francesco You're feverish, have an aspirin.
Kde je ten aspirin?
Where's the aspirin?
Přinesla jsem ten aspirin.
Here's the aspirin.
Prý aspirin. - Aspirin!
He said it was an aspirin.
Prý aspirin. - Aspirin!
He said it was an aspirin.
Mají tam jen aspirin a jódovou tinkturu.
All they got at the aid station is aspirin and iodine.

News and current affairs

Aspirin však samozřejmě tomuto výsledku nezabrání.
Of course, the aspirin doesn't prevent that outcome.
Argument o nečinnosti je tak ve skutečnosti strašlivě neohleduplný, protože nás nutí doporučovat aspirin a ztrácet ze zřetele chytřejší opatření, která by mohla nohu opravdu zachránit.
The inaction argument is really terribly negligent, because it causes us to recommend aspirin and lose sight of smarter actions that might actually save the leg.
Nikdy bychom neuposlechli rady praktického lékaře, který by nám na gangrénu doporučil extrémně drahý a neúčinný aspirin, protože náklady na aspirin jsou nižší než náklady spojené se ztrátou nohy.
We would never accept medical practitioners advising ultra-expensive and ineffective aspirins for gangrene because the cost of aspirin outweighs the cost of losing the leg.

aspirin English

Translations English–Czech translation dictionary

How do you say aspirin in Czech?

aspirin English » Czech

aspirin kyselina acetylsalicylová

Aspirin English » Czech

Kyselina acetylsalicylová

Sentences English–Czech sentence database

How do I translate aspirin into Czech?

Movie subtitles

They don't look much different to aspirin, do they?
Na pohled se moc neliší od aspirinu, že?
I think I will go and eat an aspirin.
Půjdu si vzít aspirin.
You should have sent her aspirin.
Měl jsi poslat aspirin.
Aspirin. Will that do?
Aspirin.
Oh, this wig's so tight, they ought to have sent an aspirin with it.
Au, ta paruka je tak těsná, že by s měli dodávat i aspirin.
Only he was taking aspirin.
A on si bral jen aspirin.
It'll dissolve an aspirin tablet as quick as anything.
Tohle rozpustí aspirin stejně rychle jako cokoliv jiného.
I've given the world thousands of aspirin tablets. and I've acquired a taste for Irish whiskey.
dal světu tisíce aspirinových tablet. a přišel na chuť irské whiskey.
See that he gets hot lemonade and some aspirin.
Dejte mu čaj s citrónem a acylpyrin.
I'll give you an aspirin.
si půjdete lehnout, dám vám aspirin.
Go to bed, Francesco You're feverish, have an aspirin.
Jdi do postele, máš horečku. Donesu ti ten aspirin.
Where's the aspirin?
Kde je ten aspirin?
Here's the aspirin.
Přinesla jsem ten aspirin.
Bottle of aspirin, please.
Lahvičku aspirinu, prosím.

News and current affairs

Dosis aspirin yang tepat bisa menjadi pengobatan yang berharga tapi konsumsi yang terlalu banyak dapat mematikan.
Správná dávka aspirinu může být terapeutickým darem z nebes, avšak jeho přehnaná spotřeba může způsobit smrt.
Of course, the aspirin doesn't prevent that outcome.
Aspirin však samozřejmě tomuto výsledku nezabrání.
The inaction argument is really terribly negligent, because it causes us to recommend aspirin and lose sight of smarter actions that might actually save the leg.
Argument o nečinnosti je tak ve skutečnosti strašlivě neohleduplný, protože nás nutí doporučovat aspirin a ztrácet ze zřetele chytřejší opatření, která by mohla nohu opravdu zachránit.
We would never accept medical practitioners advising ultra-expensive and ineffective aspirins for gangrene because the cost of aspirin outweighs the cost of losing the leg.
Nikdy bychom neuposlechli rady praktického lékaře, který by nám na gangrénu doporučil extrémně drahý a neúčinný aspirin, protože náklady na aspirin jsou nižší než náklady spojené se ztrátou nohy.
The use of aspirin in young children is contraindicated, owing to the risk of Reye's syndrome, a rare but serious complication.
Užívání aspirinů u malých dětí je kontraindikováno kvůli riziku Reyeova syndromu, vzácné, ale závažné komplikace.

Are you looking for...?