English | German | Russian | Czech

arkáda Czech

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate arkáda from Czech?

arkáda Czech » English

arcade

Arkáda Czech » English

Arcade

Synonyms Czech synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as arkáda?

arkáda Czech » Czech

sloupořadí podloubí

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate arkáda in Czech?

arkáda · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use arkáda in a sentence?

Movie subtitles

Noemova arkáda uvádí Waynův svět.
Noah's Arcade presents Wayne's World.
Přišla s názvem Noemova arkáda.
She came up with the name Noah's Arcade.
Pořad Waynův svět vám přináší Noemova arkáda.
Wayne's World is brought to you by Noah's Arcade.
Víš kde je Arkáda?
Okay, do you know where the Arcade is?
Ta arkáda, kde stříleli kachny a. tržnice s jídlem, kde dělali fudge (fondán).
And that arcade where they shoot the ducks and the. food emporium where they made that fudge.
Joystick Jungle je arkáda pro dospělé. Pinball, Pac-Man, pizza a spousta alkoholu.
Joystick Jungle, it's a video arcade for adults. pinball, Pac-Man, pizza, lots and lots of booze.
Arkáda.
An arcade.
Úžasná večeře, rodina a přátelé, hrací žetony zadarmo, a hustá offroad arkáda, která je rozbitá, že máš nekonečně turba!
Beautiful dinner, family and friends, free game tokens and an off-road arcade game that's rigged for unlimited turbos!
Celá arkáda?
The whole cloister?
A co arkáda? Tam bychom se mohly projít?
We haven't been to the arcade for a while.

Are you looking for...?