English | German | Russian | Czech

Czech–English translation dictionary

How do I translate adresář from Czech?

adresář Czech » English

directory folder address book addresser mailing list

Czech grammar

How do you inflect or conjugate adresář in Czech?

adresář · noun

+
++

Czech–English sentence database

How do I use adresář in a sentence?

Movie subtitles

Jistě měl nějaký adresář?
Lord Beltham certainly had an address book?
Tohle je adresář Dexterové.
This is Dexter's address book.
Máš její adresář, Constantino.
You've got her address book, Constantino.
Mám jeho adresář!
I got it! I got his address book!
Adresář.
Little black book.
Adresář.
Address book.
Adresář, velmi zajímavé.
Address book, very interesting.
Měly by být ve skříni. Kde jen mám svůj adresář?
Maybe you sent it to the cleaners Oh, no It should be in the closet Where's that address book?
Červený. adresář, imitace kůže.
One address book, imitation red leather.
A vím taky, že se snaží získat adresář Jane McKennové.
I know he's trying to acquire Jane McKenna's book.
Ano, adresář Jane McKennový.
Yes. Jane McKenna's book.
Jeho adresář a ta žlutá bomba dole ve vaší garáži.
His address book and that yellow bomb downstairs in your garage.
Zavolej a řekni, jeho adresář do obálky a nechá to vedle v lahůdkách.
Go phone her, now. Tell her to take Clyde's address book. and put it in a plain, sealed envelope and leave it for me in the delicatessen across the street. - Okay.
Nebo jeho adresář?
Or his address book?

Are you looking for...?