English | German | Russian | Czech

achilovka Czech

Translation achilovka translation

How do I translate achilovka from Czech into English?

achilovka Czech » English

Achilles tendon

Synonyms achilovka synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as achilovka?

achilovka Czech » Czech

Achillova šlacha

Inflection achilovka inflection

How do you inflect achilovka in Czech?

achilovka · noun

+
++

Examples achilovka examples

How do I use achilovka in a sentence?

Movie subtitles

Jen si vždy vzpomeň, že moje natržená achilovka je vyjádřením tvého životního stylu.
Just Think Of My Busted Tendon As An Extension Of Your Style.
A tady příchází na scénu omračovací kouzlo a její hloupá achilovka a je to hotový.
And this comes on the heels of that fainting spell. and her stupid Achilles, and I am done.
Natržená achilovka je vážná věc, Bianco.
Pulling an Achilles tendon is a big deal, Bianca.
Achilovka.
My achilles.
Prasklá achilovka.
Blew out my Achilles'.
Praskla mi achilovka, když jsem hrál kroket.
Trashed my Achilles playing hoops.
Nemohl jsem hrát, protože mi praskla achilovka.
I couldn't play 'cause my achilles tendon snapped.
Vlastně je to poškozená achilovka.
Achilles tendon, actually.
Ten, co přestal hrát hokej, protože mu praskla achilovka.
The one who stopped playing hockey when his achilles tendon snapped.
Au, achilovka!
Ow, Achilles!
Achilovka!
Achilles!
Přetrhla se mi Achilovka, když jsem bránil nějakýho místního kluka. Je obrovskej.
I snapped my achilles posting up some local kid-- he's huge.
Takže, jediné místo, kde jde zranit je achilovka?
So, you can only be injured on your Achilles' tendon?
Nevalná sezóna po uzavření lukrativní smlouvy, a teď podezřelá natržená achilovka.
A mediocre year coming off the heels of a huge contract and now a suspicious torn Achilles.

Are you looking for...?