English | German | Russian | Czech

Achillova šlacha Czech

Translation Achillova šlacha translation

How do I translate Achillova šlacha from Czech into English?

Achillova šlacha Czech » English

Achilles tendon

Synonyms Achillova šlacha synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as Achillova šlacha?

Achillova šlacha Czech » Czech

achilovka

Examples Achillova šlacha examples

How do I use Achillova šlacha in a sentence?

Movie subtitles

No, pane, šlacha v noze.
Well, sir. It's the string in me leg.
Šlacha! Ššš!
We've got- Oh, hamstring!
Dodd McAlvy: Natržená šlacha.
Dodd McAlvy: torn tendon.
Přetržená patelární šlacha, potrhaná vena saphena a četná řezná poranění obsahující úlomky skla, která pošlu na trasovku.
Ruptured patellar tendon, laceration of the saphenous vein, and multiple incised wounds containing slivers of glass, which I will send over to Trace.
Asi je to natržená šlacha nebo výron.
Could be a torn ligament, maybe a sprain.
Doufám, že je to jen natažená šlacha, ale mohla by být i přetržená.
I'm hoping it's just a ligament pull, but it could be a tear.
Šlacha na ukazováčku, pokud funguje normálně, ohýbá a natahuje prst.
The digitorum tendon. when functioning normally, flexes and extends the finger.
Šlacha ukazováčku ohýbá a natahuje prst.
The digitorum tendon flexes and extends the finger.
Dvojitá- točená, kolenní šlacha svázaná Hop - Way k peklu.
A double-dogleg, hamstring knotting Hop-Way to Hell.
Ano, spojovací šlacha je.
Yes, the conjoined tendon is.
Ne, to je šlacha.
Try again. No, that's a tendon.
Budete tahat sval nebo šlacha.
You'll pull a muscle or a tendon.
Je tam nějaká šlacha.
It's a little gristle.
Zaslechl jsem prasknutí a ucítil bolest když se odtrhla šlacha.
I could hear a noise and feel a pain, and the tendon snapped off this bone here that holds the bicep in place.

Are you looking for...?