English | German | Russian | Czech

-ovné Czech

Meaning -ovné meaning

What does -ovné mean in Czech?

-ovné

odvozuje názvy poplatků ze substantiv všech rodů  startovné, šrotovné, pastelkovné

Are you looking for...?

-ova | -ovi | -ovo | -ovy | -ový