English | German | Russian | Czech

-ový Czech

Meaning -ový meaning

What does -ový mean in Czech?

-ový

slouží k adjektivizaci podstatných jmen  sníh sněhový  kov kovový chem. určuje šestimocný chemický prvek ve sloučenině oxidu  oxid wolframový

Are you looking for...?

-ova | -ovi | -ovo | -ovy | -ovné