English | German | Russian | Czech

-ovo Czech

Meaning -ovo meaning

What does -ovo mean in Czech?

-ovo

přivlastňuje předmět středního rodu mužskému životnému substantivu, ke kterému je přípona připojena; nominativ, akuzativ a vokativ středního rodu jednotného čísla přípony -ův  Petrovo vejce nář. v jihozápadočeském nářečí přivlastňuje i ostatní osoby  Petrovo bratr, Petrovo sestra

Are you looking for...?

-ova | -ovi | -ovy | -ový | -ovné