English | German | Russian | Czech

-ovi Czech

Meaning -ovi meaning

What does -ovi mean in Czech?

-ovi

nominativ a vokativ mužského životného rodu množného čísla přípony -ův  Petrovi synové.

Are you looking for...?

-ova | -ovo | -ovy | -ový | -ovné