English | German | Russian | Czech

-ičný Czech

Meaning -ičný meaning

What does -ičný mean in Czech?

-ičný

chem. určuje pětimocný chemický prvek ve sloučenině  oxid vanadičný  kyselina dusičná

Are you looking for...?