English | German | Russian | Czech

-ička Czech

Meaning -ička meaning

What does -ička mean in Czech?

-ička

vytváří zdrobněliny  lahvička  lavička

Are you looking for...?