English | German | Russian | Czech

-ičelý Czech

Meaning -ičelý meaning

What does -ičelý mean in Czech?

-ičelý

chem. určuje osmimocný chemický prvek ve sloučenině  oxid osmičelý

Are you looking for...?