English | German | Russian | Czech

-ičitý Czech

Meaning -ičitý meaning

What does -ičitý mean in Czech?

-ičitý

chem. určuje čtyrmocný chemický prvek ve sloučenině  oxid uhličitý  kyselina siřičitá

Are you looking for...?