English | German | Russian | Czech

tržnice Czech

Meaning tržnice meaning

What does tržnice mean in Czech?

tržnice

prostor konání trhů

Translation tržnice translation

How do I translate tržnice from Czech into English?

tržnice Czech » English

emporium market department store bazaar

Synonyms tržnice synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as tržnice?

tržnice Czech » Czech

tržiště trh obchodní dům obchod

Inflection tržnice inflection

How do you inflect tržnice in Czech?

tržnice · noun

+
++

Examples tržnice examples

How do I use tržnice in a sentence?

Movie subtitles

A chystá se i tržnice.
Got an organic market coming in, too. I know.
Šťastné a veselé, tržnice!
Merry Christmas, Emporium!
Potkal jsem ho u tržnice.
I've found him at the market.
Podívej Cyn, svět je tržnice. v které si koupíš všechno, co chceš - nejenom s penězi, také s tvým časem, s mnoha věcmi.
Look, Cyn, the world id a market. in which you buy what you want- not judt with money, but with your time, with a lot of thingd.
Celá tržnice patří Gambettimu.
Everything in the market goes to Gambetti.
Proč by měl mít stánek na rohu tržnice?
Why should he have the corner on the market?
Tady končí tržnice a tohle je.
That's the rest of the market and.
Když jsem se vrátil z tržnice, bylo.
When I came out of the market, it was. Gone?
Projdeš ještě dvě ulice, tam je tržnice kde květiny prodávají.
You'll cross two streets, and you'll reach the flower stands.
Francouzská Tržnice menu za 3.99.
The French Marketplace has a 3. 99 special.
Toto je moje tržnice.
This is my market.
První výtěžek z dolů půjde na stavbu zděného hotelu a tržnice, na splacení Juanova pozemku a.
That the first proceeds of the mine are used to build a hotel, and a market with real walls. To pay off Juan's land, and, uh.
U tržnice odboč z hlavní vpravo.
Turn right off Main by the fairgrounds.
Poblíž tržnice u irácké synagogy.
Near the market place, by the Iraqi Synagogue.

Are you looking for...?