English | German | Russian | Czech

napsaný Czech

Translation napsaný translation

How do I translate napsaný from Czech into English?

napsaný Czech » English

written typed inscribed enrollee

Synonyms napsaný synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napsaný?

napsaný Czech » Czech

sepsaný

Inflection napsaný inflection

How do you inflect napsaný in Czech?

napsaný · adjective

+
++

Examples napsaný examples

How do I use napsaný in a sentence?

Simple sentences

Tohle je anglicky napsaný příběh.
This is a story written in English.

Movie subtitles

Ne, Neposlal. Ale mám ho napsaný, tady je.
No, I didn't send it. I've got it written out, though.
Určitě je to napsaný na stvrzence.
It's written on the stub there.
Proč není Castle napsaný na let?
Why isn't Castle in flying gear?
Napsaný velkými písmeny.
Printed, all capitals.
Zbytek máš napsaný?
You get the rest of it?
Ano, přiložené dopisy, byly všechny napsaný na stejném stroji.
Yes, the enclosed letters were all written on the same typewriter.
A bohužel to udělat mohl. Všechen majetek je totiž napsaný na tvou ženu ve Švýcarsku!
It's within his power due to that unfortunate minor detail whereby the property is all in your wife's name in Switzerland.
Jestli chceš vysedávat a čekat na , je snad někde napsaný, že si přitom nemůžeš dát pár skleniček?
If you wanna sit up, if you wanna wait for me is there a law that says you can't have a couple of blasts while you're waiting?
Nevzpomínám si, že bych kdy viděla napsaný takový hnus!
I can even remember the last time I saw words like that written down!
A taky je na napsaný.
It's also in my name.
Nesmí to mít napsaný a přečíst ten projev.
One mustn't have it all written down and read it parrot-fashion.
Tady je to napsaný, 18 palců.
Right here. It's specified, 18 inches.
Co je to, co je tam napsaný? Miny!
Mines!
Vidím, že to je napsaný v lese.
Sometime in the near future.

News and current affairs

Současný software, napsaný v Indii cestuje přes satelit na staveniště v Chicagu nebo do účetní firmy někde v New Yorku, či kamkoliv jinam na zeměkouli.
Today software written in India rides the satellite to a building site in Chicago or an accounting firm in New York, or anywhere else in the world.

Are you looking for...?