English | German | Russian | Czech

napínáček Czech

Meaning napínáček meaning

What does napínáček mean in Czech?

napínáček

drawing pin, pushpin, thumbtack hřebíček s plochou hlavičkou sloužící k připínání nebo napínání, zvláště papíru

Translation napínáček translation

How do I translate napínáček from Czech into English?

napínáček Czech » English

drawing pin tack drawing-pin thumbtack

Synonyms napínáček synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napínáček?

napínáček Czech » Czech

rýsováček připínáček napínák

Are you looking for...?