English | German | Russian | Czech

klempířský Czech

Meaning klempířský meaning

What does klempířský mean in Czech?

klempířský

vztahující se ke klempíři nebo klempířství

Are you looking for...?