English | German | Russian | Czech

klementinka Czech

Meaning klementinka meaning

What does klementinka mean in Czech?

klementinka

clementine citrusový plod, druh mandarinky vzniklý zkřížením mandarinky s pomerančem  Na stole ležela mezi ovocem i jedna klementinka.

Are you looking for...?