English | German | Russian | Czech

klecho vousatý Czech

Translation klecho vousatý translation

How do I translate klecho vousatý from Czech into English?

klecho vousatý Czech » English

moustached treeswift

Examples klecho vousatý examples

How do I use klecho vousatý in a sentence?

Movie subtitles

Ten vousatý muž se nakláněl z vysoké střechy.
It was, leaning over the sloping roof of a high building was the man with the beard.
Předobraz otce, ten vousatý muž, je Edwards.
The father image, the bearded man, is Dr. Edwardes.
Kdo je ten vousatý hoch?
Who's this bearded guy?
Další vousatý muž.
Another bearded man.
Jeden vousatý muž je vousatý muž.
One bearded man is a bearded man.
Jeden vousatý muž je vousatý muž.
One bearded man is a bearded man.
Je tam vousatý kapitán, jmenuje se Libanos a odveze vás kamkoliv.
A captain with a beard named Libanos will take you wherever you want.
A pro vás speciálně vousatý muži!
And for you especially big-bearded man!
Vousatý Spock.
Spock with a beard.
Do obchodu vstoupil vousatý muž, byl to sám Bůh.
A bearded man enters then in the store, god in person.
Ale když jste zavřený uvnitř a další kněz slouží mši, nebylo by možné, aby jiný kněz, ten proklatý vousatý kněz. pardon, požehnaný kněz s vousy, přišel a klidně se zavřel v téhle zpovědnici?
But while you are closed inside, and the priest conducts the mass, is it possible that another priest, this damn priest with a beard, this blessed priest, with a beard, could come in and close himself in this confessional?
Ale on vousatý je.
As a matter of fact, he's bearded.
Nesnáším vousatý chlapy.
Mhmm. Why?
Vousatý Rong pro tebe dopis.
Bearded Rong has a letter for you.

Are you looking for...?