English | German | Russian | Czech

klaun thielleův Czech

Translation klaun thielleův translation

How do I translate klaun thielleův from Czech into English?

klaun thielleův Czech » English

Thielle’s anemonefish

Examples klaun thielleův examples

How do I use klaun thielleův in a sentence?

Movie subtitles

Jsem klaun umělec.
With me, clowning is an art.
Klaun v cirkuse je také veselý.
A clown in a showbooth is jolly too.
Klaun to dělá pro peníze.
Clowns are paid to be jolly.
Klaun je jako opice.
Clowns - they're just monkeys.
Vloni to byl klaun.
He was a clown last year.
Vypadáš jako klaun.
You look like a clown.
V chvíli, klaun zahraje své číslo.
The clowns can do their comedy.
Víte, kdo je ten klaun?
You know who that clown is?
Klaun prý není nic moc, snad mi dají jeho roli.
I understand the clown's not very good and I could get the part. Wish me luck.
Je to v čísle, ve kterém druhý klaun dvacetsedmkrát nakopne.
That was in the act where the other clown kicks me 27 times.
Lidi z propagandy říkali, že v tomhle čísle, by Jaromír, ten druhý klaun, měl představovat imperialismus Wall Streetu.
The propaganda people said that in this act, Jaromir, that's the other clown, should represent Wall Street imperialism.
Je to takový nahlouplý klaun.
He seems to me a dull, uncomplicated clown.
Paráda.Poslouchej a pamatuj si, že klaun Jimmy je v Londýně.
Great. Listen, remember that rubber clown Jimmy got in London?
A vy, jste jak dospívající klaun.
And you, you teenage clown, you..

News and current affairs

Televizní komik jménem Victor Trujillo, který je lépe známý jako Strašný klaun Brozo, se stal nejvlivnějším politickým komentátorem v Mexiku.
A television comic named Victor Trujillo, but better known as Brozo the Creepy Clown, became the most influential political commentator in Mexico.
I dějiny cirkusu se zaměřují na vytváření takových párů: ješitný, sebevědomý Bílý klaun a Hloupý Augustus, pokorný smolař, jehož kalhoty pocítí kopanec jeho upjatého, nabubřelého druha.
Even the history of the circus is focused on such a pairing: the vain, dignified White Clown and Augustus the Fool, the humble loser who is kicked in the pants by his stiff, pompous partner.
Obzvlášť však vyčnívají dva typy populistů současnosti: nesmírně bohatý podnikatelský magnát a klaun.
Two types of contemporary populist, however, stand out: the ultra-rich business tycoon and the clown.
Klaun ani magnát nemají dobré předpoklady stát se demokratickým lídrem.
Neither the clown nor the tycoon is well suited to being a democratic leader.

Are you looking for...?