English | German | Russian | Czech

klarinet Czech

Meaning klarinet meaning

What does klarinet mean in Czech?

klarinet

clarinet dřevěný dechový hudební nástroj s jedním plátkem

Translation klarinet translation

How do I translate klarinet from Czech into English?

klarinet Czech » English

clarinet woodwind clarionet

Inflection klarinet inflection

How do you inflect klarinet in Czech?

klarinet · noun

+
++

Examples klarinet examples

How do I use klarinet in a sentence?

Movie subtitles

Taky hrál na klarinet?
Did he play the clarionet?
Klarinet?
Clarinet, eh?
Willie Schwartz by ten part mohl hrát na klarinet.
Willie Schwartz could play those parts on clarinet.
Sólový klarinet.
Clarinet lead. Why not?
Sólový klarinet.
Clarinet lead.
Čtyři saxíky a klarinet.
Four saxes and a clarinet.
Mozartův koncert pro klarinet.
Mozart's clarinet concerto. - Do you mind?
Klarinet nebo lesní roh, opakuje a vyhrává melodie písní veselky.
The clarinet, or the cornet, repeating, anticipating.. the motifs of the ball, polkas especially, and waltzes.
Zahraj na klarinet. Tak hoši a. hrajem!
Blow of clarinet.
Prý pokud mi piano nezabránilo chodit ven, tak snad klarinet ano.
He said ifpiano didn 't keep me off the streets, maybe the clarinet would.
Taky hraje na klarinet.
She plays clarinet too.
Teď miluju klarinet.
Now I love the clarinet.
Jsem hráč na klarinet v roce 1973.
I'm a clarinet player in 1973.
Janice hraje na klarinet a. když nepřišla domů, volala jsem Melody Green, to je její. nejlepší kamarádka.
She. just played the piano. And, uh, when she didn't come home, mine, I thought Melody being after her. Best friends.

Are you looking for...?