English | German | Russian | Czech

klapot Czech

Translation klapot translation

How do I translate klapot from Czech into English?

klapot Czech » English

clop clatter

Synonyms klapot synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klapot?

klapot Czech » Czech

dusot řinkot hrkot

Examples klapot examples

How do I use klapot in a sentence?

Movie subtitles

Slyšel jsem klapot kopyt na dvoře.
Hear the clatter of the hoofs across the courtyard.
Zaslechl jsem, klapot stoje.
I thought I heard someone typing.
Také jsem slyšela klapot kopyt.
I'm not sure, Uncle.
Lidi, jak mluví, klapot kroků.
People talking clamping down steps.
Na střeše klapot sobích kopyt, a vyskakuje starej dobrej. !
Up on the house top, raindeer paws out jumps good ol' me!
slyším klapot, Chlupáči.
OK, let me see my speech, Fluffy.
Slyšíš ten klapot?
Can you hear the horses knocking?
První ročník na medicíně. Jak uslyšíš klapot kopyt, myslíš na. koně, ne zebry.
First year medical school-- if you hear hoof beats, you think horses, not zebras.
Nezaměnitelný klapot motoru chlazeného vzduchem.
Unmistakable clatter of an air-cooled engine.
Vzpomínám si na hluk Clevelandova motocyklu. Klapot bot kráčejících po dlažbě a jak vypadaly jeho oči těsně předtím než zavtipkoval.
I remember the roar of Cleveland's motorcycle, the scuff of his boots on the stone walk, and the way his eyes looked just before he told a joke.
Pamatuješ si mužný klapot mých bot na míru.
You remember the masculine click of my designer boots.
Slyšíš klapot jeho bot?
He has a pin in his sole, can you hear that?
Když uslyším klapot podkov.
When I hear hoof beats.
Slyší klapot vysokých podpatků o dva bloky dál, ale povídej jim o Suzanne z práce, která ti ukradla účes, tak jako by byli hluší.
Men. They can hear a pair of high heels from two blocks away, but tell 'em about Suzanne at work who stole your haircut, it's like they're deaf.

Are you looking for...?