English | German | Russian | Czech

klapačka Czech

Meaning klapačka meaning

What does klapačka mean in Czech?

klapačka

jednoduchý lidový bicí nástroj s pohyblivým kladívkem  Zvuky klapaček a řehtaček se především na vesnicích ozývají o Velikonocích poté, co zvony odletí do Říma. expr. to, co vydává zvuky klap staveb. lišta, která kryje spáru křídel dveří nebo oken zhrub. ústa  Zvláště některé ženy nezavřou klapačku od rána.

Translation klapačka translation

How do I translate klapačka from Czech into English?

klapačka Czech » English

hole cakehole

Synonyms klapačka synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klapačka?

klapačka Czech » Czech

řehtačka

Are you looking for...?