English | German | Russian | Czech

flota Czech

Meaning flota meaning

What does flota mean in Czech?

flota

fleet válečné loďstvo pod jednotným velením  válečná flota, Černomořská flota fleet obchodní loďstvo jedné země pod jednou vlajkou

Translation flota translation

How do I translate flota from Czech into English?

flota Czech » English

fleet

Synonyms flota synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as flota?

flota Czech » Czech

loďstvo flotila

Are you looking for...?