English | German | Russian | Czech

floss English

Translation floss in Czech

How do you say floss in Czech?

Examples floss in Czech examples

How do I translate floss into Czech?

Movie subtitles

I've got everything fixed now for an attack straightaway. on the Floss Valley to the old coal and shale pits, where there's oil too.
Mám všechno připravené k útoku na Flosské údolí se starými uhelnými doly, kde je také ropa.
And you and Floss and the rest. from Ruby LaSalle's place.
A ty a Floss a další. z podniku Ruby LaSalleové.
I think looking down and seeing a rat using my shoelace for dental floss.
Krysa, která používá mou tkaničku místo dentální nitě. Tobě?
Touch that still, I'll put knots in your dental floss.
Dotkni se toho, a zauzluju ti hřeben.
What'll I do with this box of floss?
A co s tím balíckem?
Roving air reporters spoke with Miss Josie Floss, who made such a sighting.
Naší reportéři mluvili se slečnou Josie Floss, která to také viděla.
I admire a guy who's not ashamed to floss.
Hlavně proto, že používáte zubní nit.
I don't care. Give me a worm and some dental floss.
Dej mi červa na vlasec.
It was a nice idea to floss between every course.
Dobrý nápad, projet si zuby mezi každým chodem.
How much worse can it get than finishing dinner, having him pull a hair out of my head and floss with it?
Co muže být horšího než to, že mi po večeři vytrhl z hlavy vlas a vyčistil si s ním mezery mezi zuby?
Got any dental floss?
Máte zubní nitě?
This is dental floss.
Nit na zuby.
If you ever need anything dental floss, whatever, you give me a call.
Kdybys potřebovala třeba nit na zuby, zavolej.
Do you want me to floss them, too?
A nemám taky použít zubní nit?

News and current affairs

In my own case, I behave pretty well already: I swim for 50 minutes a day, I floss regularly, I eat sensibly, and so forth.
osobně se dnes chovám docela dobře: padesát minut denně plavu, pravidelně používám zubní nitě, rozumně jím a tak dále.

Are you looking for...?