English | German | Russian | Czech

floppy English

Translation floppy in Czech

How do you say floppy in Czech?

Examples floppy in Czech examples

How do I translate floppy into Czech?

Movie subtitles

Hey, just like Sherlock Holmes with floppy disks!
Hej, přesně jako Sherlock Holmes s disketama.
I'll bet you a dozen floppy disks you don't even get tit.
Vsadím se o tucet disket, že neuděláš ani prd.
Do you know anything about floppy disks?
Nevíš něco o disketách?
Floppy disks are pretty expensive.
Diskety jsou drahý.
Indeed you were, Mr Floppy!
Taky že ano, pane zvadlej!
You got a big white rabbit with long floppy ears?
Máte bílýho králíka s dlouhejma ušima?
I remember we heard on the first morning of the Somme, when Titch and Mr. Floppy got gassed back to Blighty.
Vzpomínám si, že jsme to slyšeli to ráno co odtud odváželi Titcha a Floppyho zpátky domů.
Krusty wore big floppy shoes, but he's got little feet like all good-hearted people!
Krusty nosil velké ohebné boty, ale ve skutečnosti malá chodidla, jako většina lidí!
Yankee Doodle Floppy Disk, this is Foxtrot Zulu Milkshake.
Yankee Doodle Disketa, tady Foxtrot Zulu Koktejl.
If a guy is cross-eyed, has floppy ears and a huge nose.
Když je muž šilhavý, uši jak plachty a obrovský nos.
As for the floppy ears really, Martina, if he's rich forget his ears!
A pro plácačky opravdu, Martino, jestliže je bohatý zapomeň na uši! Můžeš ho nechat odejít?
Monsters still existed, because they hadn't yet been rounded up. and made to live only in electronic games or on floppy disks.
Existovaly příšery, protože ještě nebyly chyceny. a vloženy do elektronických her nebo na diskety.
So are your floppy disks.
Diskety taky.
They're floppy disks.
Jsou to pružné disky.

News and current affairs

As the Industrial Age fades, new words like bits, bytes, CD ROM, and floppy disks describe the new economy's workings.
Tak i s koncem průmyslového věku se začínají objevovat nová slova, jako bit, byte, CD ROM nebo disketa, která popisují fungování nové ekonomiky.

Are you looking for...?