English | German | Russian | Czech

Examples conductor bond examples

How do I use conductor bond in a sentence?

Movie subtitles

Kde je ten povaleč Roger Bond a jeho věrný asistent Fred Ayres?
Where is that loafer, Roger Bond, and his assistant loafer, Fred Ayres?
Pan Roger Bond.
Mr. Roger Bond.
Úplně jak James Bond.
Very James Bond.
Samozřejmě ne modely ala Paříž nebo kalhoty z Bond Street.
Not exactly Paris models or Bond Street suits.
Voní jako z Bond Street.
Smells of Bond Street.
Casino se vám omlouvá, pane Bond, ale chybí nám rozumné vysvětlení.
Casino apologizes to you, Mr Bond, But we lack a reasonable explanation.
velké štěstí ten Bond.
Very lucky, that Mr Bond.
Bond a jsme na opačné straně zdi.
Bond and I are on the opposite side of the wall.
Haló, tady James Bond.
Hello, this is James Bond.
Teď si zvolili Bonda, aby zaměstnal. a ten váš Bond velké štěstí. a Bond smysl pro karty a to se mi nelíbí.
Now chose Bond to me busy. Bond and yours is very lucky. Bond has a sense of cards and I do not like.
Teď si zvolili Bonda, aby zaměstnal. a ten váš Bond velké štěstí. a Bond smysl pro karty a to se mi nelíbí.
Now chose Bond to me busy. Bond and yours is very lucky. Bond has a sense of cards and I do not like.
James Bond, pan Zipher.
James Bond, Mr. Zipher.
Haló? Tady Bond.
Hello Here Bond.
To je pro vás, pane Bond.
This is for you, Mr Bond.

News and current affairs

Nechceme se snad všichni dozvědět, jak by si Bond (pardon, myslím Seana Conneryho) poradil s Íránem a Severní Koreou?
Don't we all want to know how Bond (oops, I mean Sean Connery) would deal with Iran or North Korea?

Are you looking for...?