English | German | Russian | Czech

chomout Czech

Meaning chomout meaning

What does chomout mean in Czech?

chomout

horsecollar část postroje tažných zvířat pro jejich zapřažení yoke břemeno poddanosti, poslušnosti

chomout

hanl. nešikovný člověk

Translation chomout translation

How do I translate chomout from Czech into English?

chomout Czech » English

oxbow collar yokes harness

Inflection chomout inflection

How do you inflect chomout in Czech?

chomout · noun

+
++

Examples chomout examples

How do I use chomout in a sentence?

Movie subtitles

Tu máme oba na krku jako chomout.
You too? It weighs on me, too.
Dostal jsem chomout v posledním roce školy.
I got yoked in my last year of school.
Ještě by tu byl jeden prvotřídní chomout.
And we have a beuatiful horse-collar here!
Kdeže jsou ty sněhy loňský, dnes obléká si chomout koňský.
Where those last year's snows are, Today he wears the horse-collar.
Přijde čas a černoši tenhle chomout shoděj.
The time be's coming, my man, when the black man throw that yoke off.
Uzda, chomout a otěže.
Frame, collar, reins.
Chomout?
Put me in a choke hold?
Babám je potřeba nasadit chomout. Tak to kdysi dělali i polští sedláci.
That's what the polish peasants did until 12-th century.
Nejlepší chomout v zemi!
Contrari has been known to cause heart attack in some old uncles.
Pokud ho chňapneš takhle zvenku, jako ten chomout, cos právě udělal, dostanem vlajku a budu nasranej.
If you grab him outside here, like this, with that horse collar thing, you just did, we're going to get flagged and I'm gonna get pissed.
Musí mít chomout.
He's got to be collared.
Jestli si nevezme chomout, tak je absolutně k ničemu.
If he won't take the collar, he's not worth a damn thing!
mám chomout taky!
I got the collar, too!
Jeden kamarád od policie se dostal pod chomout.
One of the guys from Metro's getting hitched.

News and current affairs

Je něco hluboce nepřitažlivého na spřahání zemí, když je výhodnější jít mimo chomout.
There is something deeply unappealing about yoking countries together when being unyoked is more advantageous.

Are you looking for...?