English | German | Russian | Czech

chlorové vápno Czech

Translation chlorové vápno translation

How do I translate chlorové vápno from Czech into English?

chlorové vápno Czech » English

chlorinated lime

Examples chlorové vápno examples

How do I use chlorové vápno in a sentence?

Simple sentences

Dej vápno do kokosu.
Put the lime in the coconut.

Movie subtitles

Nehašené vápno.
Quicklime.
Zatraceně, všude je tu vápno.
What dust! - I left the door open.
A tohle je jáma na vápno. Pohřbívali v zaživa muže, ženy i děti.
And this is a lime pit, in which men, women and children were buried alive.
Vápno musí dlouho schnout.
Quick-drying plaster.
Tady rozmícháme vápno.
The lime here.
Za dvě koruny vápno.
Two-crown lime.
Kdes byl pro to vápno?
Where were you for lime?
Vápno!
Whitewash!
Vápno!
Whitewash!
Vápno, stráž!
Whitewash, Staff!
Velitel , že jste použil vápno, dozorčí i to víme nedělejte ze sebe hlupáka a přiznejte to.
The Commandant knows you use whitewash, the RSM knows, I know, but you don't have to be a dosy lad and own up to it.
Vápno, Robertsi!
Whitewash, Roberts!
Vápno je na tobě.
THE WHITEWASH OVER YOU.
Kyne to jako těsto, ne jako vápno.
It's going to be a palace, not a factory.

Are you looking for...?